Tekne Sigortaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

Teknemi Neden Sigortalamalıyım?

Tekneler hem deniz hem de karada iken birçok fiziki risk altındadır. Bu risklerden bazıları deniz tehlikeleri, yangın, korsanlık,  deprem, infilak, kazanların patlaması, şaftların kırılması, kötü niyetli hareketler, gemi veya botların tamamen çalınması olabilir. Bu ve buna benzer riskler karşısında teknenizi sigorta teminatsız bırakmamalısınız.

Sigorta şirketlerine tekne sigortası için nasıl ulaşabilirim?

Sigorta şirketlerine sizin adınıza NART ulaşır ve sizin için en uygun poliçeyi ve prim teklifini size sunar. Acentalardan farklı olarak, size birçok sigorta şirketinden, NART tecrübesi ve güvencesiyle teklif alabilir.

Tekne sigortası yaptırmam kanuni olarak bir zorunluluk mu? Yaptırmasam herhangi bir ceza ile karşılaşabilir miyim?

Tekne sigortası yaptırmanız kanuni bir zorunluluk değildir. Herhangi bir cezai yaptırımı yoktur. Ancak sigorta yaptırmadığınız durumda tekneniz birçok risk altında korumasız durumda kalacaktır.

Teknemi oldukça güvenli bir marinada tutuyorum, yine de sigorta yaptırmam gerekli mi?

Tekne sigortaları hem deniz hem de karadaki riskleri kapsamaktadır. Herhangi bir marinada bulunan bir tekne de birçok tehlike ile karşı karşıyadır. Örneğin, aynı marina bulunan başka bir teknede meydana gelecek bir yangın neticesinde sizin tekneniz de zarar görebilir. Dolayısı ile marina da olsa bile, teknenizi sigorta yaptırmanızı önermekteyiz.

Teknem benim adıma kayıtlı, ama çoğu zaman eşim/çocuğum veya kaptan kullanıyor. Böyle bir durumda sigorta teminatı geçerli olur mu?

Tekne sizin adınıza kayıtlı olabilir. Sizin dışınızda, tekne kullanımına yetkin biri tarafından kullanıldığı ve sigorta poliçesinde belirtildiği sürece sorun olmayacaktır.

Tekne sigortasının karşıladığı başlıca riskler nelerdir?

Tüm deniz riskleri, çatışma(çarpışma), yangın, korsanlık, hırsızlık, fırtına gibi Enstitü Yat Klozunda belirtilen riskler, ilgili kloz ve Tekne Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde teminat altındadır.

Kışın teknemi marinada karaya çekiyorum, sigorta poliçesi tekne karadayken de geçerli olur mu?

Kışlama süre ve bilgilerini sigorta şirketine bildirdiğiniz ve ilgili onay alındığında teknenin karada olduğu süre içinde de teminat geçerlidir.

Tekne bedeli nasıl belirleniyor?

Teknenizi satın aldığınız bedel temel alınıp, rayiç bedeller de göz önüne alınarak belirlenmektedir.

Tekne sigortalarının primleri neye göre belirleniyor?

Sigorta poliçelerinin primleri, teknenizin yaşı, modeli, yapım tarzı, sürati, bağlama yeri, kullanım amacı gibi birçok teknik detayın değerlendirilmesi sonucu belirlenmektedir.

Bazen teknemi kiraya veriyorum, bu durumda yaptırdığım poliçe geçerli olur mu?

Teknenizi hangi şartlarda kiraya verdiğiniz(kaptanlı – kaptansız) sigorta şirketine bildirmeniz durumunda yapılacak değerlendirme sonucu teminat sağlanabilir.

Teknenin hızı sigorta açısından bir önem arz ediyor mu?

Teknenizin hızı sigorta poliçesinin teminat ve priminin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Yüksek hızlı tekneler seyir riskleri potansiyelleri yüksek olduğundan bazı teminat kısıtlamalarına tabidirler.

Sigorta poliçem teknedeki tüm donanımları kapsar mı?

Tekneyi oluşturan, gövde, karina ve teçhizatlar tekne poliçesi kapsamındadır.

Kişisel eşyalarım da teminata dahil mi?

Kişisel eşyalar normal koşullarda teminat harici olmakla beraber, özel durumlarda sigorta şirketlerinin onayı ve belirleyecekleri fiyat ve şartlar dahilinde belli limitler ile teminata dahil edilebilmektedir.

Teknemle Yunan adalarına gidiyorum, sigorta poliçem yurtdışında da teminat sağlıyor mu?

Sigorta poliçesi teknenin teknik olarak seyredebileceği coğrafyada geçerlidir. Poliçenizde yazan Seyrüsefer Sahası sigorta teminatının geçerli olduğu bölgeye işaret etmektedir. Bunun dışında kalan istisna durumlarda mutlaka sigorta şirketinin onayı alınmalıdır.

 Tekne sigortalarının kapsamadığı haller/teminatlar var mıdır?

Tekne sigortaları tüm deniz risklerini kapsamakla birlikte, ilgili klozlar çevresinde istisna tutulan riskler de bulunmaktadır. Örneğin savaş riski standart yat klozunda teminat harici tutulmuştur, ancak sigorta şirketinin onayı ve belirleyeceği şartlar dahilinde teminat altına alınabilir. Bunun dışında, dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden yuvarlanması, ana teknenin adı ile işaretlenmemiş servis botu, tekne kazaya uğramadıkça yelken ve kılıfların yırtılması, kişisel eşyalar, çizim veya yapımdaki bir hatanın düzeltilmesi için yapılan masraflar ve zarar istisna edilen hallerden bazılarıdır.

Teknede bulunan misafirlerimin başına kötü bir olay geldiği durumlarda tekne poliçem teminat sağlar mı?

Teknenizde bulunan üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunuz (bknz: 18 no’lu soru) çerçevesine teminat altındadır.

Marinaya veya başka teknelere verebileceğim zararlar teminat altında olur mu?

Tekne poliçenizin sorumluluk limiti diğer tekne veya liman/marinalara vereceğiniz zararları limitler dahilinde karşılamaktadır (bknz: 18 no’lu soru).

Teknem ile üçüncü şahıslara verebileceğim hasar poliçe kapsamında mıdır?

Tekneniz ile istemeden neden olduğunuz maddi ve bedeni zararlar ilgili Enstitü Yat klozu çerçevesinde, poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak kaydı ile teminat altına alınabilmektedir.

Yılın belli bir dönemi teknemde yaşıyorum, olası bir hasarda poliçem geçerli olur mu?

Bu durumu mutlaka sigorta şirketinize bildirmeniz ve onay almanız gerekmektedir.

Yılın belli dönemlerinde yarışlara katılıyorum, bu durumda sigorta poliçesi yürürlükte midir?

Yarış riskleri tekne sigortalarında istisna olup sigorta şirketi onayı ve belirlenecek fiyat ve şartlar dahilinde teminata eklenebilir.

 Tenezzüh teknesinin anlamı nedir?

Özel, gezinti amacı ile kullanılan teknelerdir.

Teknemin özel değil de ticari amaç ile kullanılması sigorta şirketi açısından önemli midir?

Teknenin kullanım amacı, sigorta poliçesinin teminatı ve fiyatlandırması açısından önemlidir.

Tekneme bağlı ufak bot var, teknem için yaptıracağım sigorta poliçesinin kapsamında mıdır?

Teknenizin adını taşıyan servis botları da tekne poliçesi kapsamında teminat altındadır. Servis botunun üzerine teknenizin adının yazılması gerekmektedir.

Teknemin hızı 17 mil üzeri, poliçede bununla ilgili bir not var, açıklaması nedir. ?

17 mil üzeri tekneler yüksek hızlı tekne sınıfında olup poliçede bahsi geçen “Speedboat”(sürat botu) klozu, bu sebeple teminata bir takım kısıtlamalar getirmektedir. Örneğin; içinde kimse olmaksızın bırakıldığı sırada oturması, batması ile yarışa katılması veya hız denemesi esnasındaki ziya ve hasarlar ya da 3. kişilere verilecek zararlar teminat harici tutulmaktadır.

Savaş teminatı istisna mıdır?

Standart tekne sigortasında savaş riskleri istisna olup sigorta şirketi onayı ve belirlenecek fiyat ve şartlar dahilinde teminat altına alınabilmektedir.

Teknemde tadilat yaptıracağım, sigorta poliçesi tadilat sırasında teminat sağlar mı?

Tersane ya da marinalardaki rutin bakımlar teminata dahil olmakla beraber teknede yaptıracağınız büyük montajlı tadilatlar öncesi mutlaka sigorta şirketinin onayı alınmalıdır.

Teknemin bayrağını değiştireceğim. Sigorta şirketine haber vermem gerekir mi?

Bayrak değişimleri mutlaka sigorta şirketine bildirilmelidir

Özellikle sezon sonunda teknemi farklı bir lokasyona naklettirmek gerekiyor, bu durumda tekne poliçem yeterli olur mu?

Tekneniz kendi gücü ile gitmeyip başka bir araca yüklenip gidecek ise nakliyat emtia sigortası yaptırmanız gerekmektedir.

Teknemin çevreye verebileceği zararlar teminat altında mıdır?

Çevre kirliliği yat poliçelerinde standart olarak teminat altına alınan riskler arasında değildir. Ancak ek teminat olarak almak için sigorta şirketinizden görüş alabilirsiniz.

Teknemi satıyorum, poliçemi iptal ettirebilir miyim?

Satış sözleşmesini sigorta şirketinize ibraz ederek tekne sigortanızı iptal ettirebilirsiniz.

Muafiyet uygulaması nedir?

Herhangi bir hasar durumunda sigortalının üzerinde kalan hasara katılım oranıdır. Genel uygulama, sigorta bedelinin % 1’i şeklinde olup riske ve sigorat şirketlerine göre farklılıklar gösterebilir.

Teknemde olabilecek makine arızaları sigorta kapsamında mı?

Standart tekne sigortalarında makine arızaları otomatikman teminata dahil değildir. Talep üzerine, Sigorta şirketinin değerlendirmesi sonucu ek teminat olarak eklenebilir.

Teknem çekek yerlerinde bulunduğu sürede de sigortalı mı?

Sigorta şirketine teknenin çekek yerine alındığı bilgisi verilmesi ile teminat ilgili çekek yerinde de poliçe şartları çerçevesinde yürürlükte olur.

Sorumlu bulunmadığım hallerde de yatımın enkazının çıkarılmasına ilişkin masraflar teminat dahilinde mi?

Kurtarılandan sağlanan kazanç düşüldükten sonra enkaz kaldırma masrafı 3. şahıs mali mesuliyet teminatı çerçevesinde ödenmektedir.

Tekne poliçem tüm dünya denizlerinde geçerli mi?

Poliçede yazılı “Seyrüsefer sahasında” belirtilen seyir limitleri dahilinde teminat altındadır.

“Institute Yacht Clauses” (Enstitü Yat Klozu) altında üçüncü şahıslara karşı temin edilen sorumluluklar nelerdir?

İlgili kloz üçüncü şahıslara verilebilecek zararları poliçede belirtilen tutar ile sınırlı olarak kapsam altına almaktadır. Bu zararlardan bazıları diğer teknedeki eşyaların hasarı, sigortalı teknede veya yakınında ya da diğer teknedeki can kaybı, bedeni sakatlık veya hastalık, yaşam kurtarma için yapılan ödemeler, yargılama masrafları (önceden sigortacının onayı alınmak kaydı ile) ve enkaz kaldırma olarak özetlenebilir.

Teknemde bulunan Elektronik Cihazlar sigortalı mı?

Tekneyi oluşturan her türlü teçhizat ve donanım, teknenin bir parçası olarak görülüp İlgili Enstitü Yat klozunda belirtilen rizikolara karşı teminat altına alınmaktadır. Ancak bu rizikolardan biri gerçekleşmedikçe cihazlarınızda ortaya çıkabilecek bozulma vb. diğer hasarlar, poliçenizde aksi bir ifade yok ise teminat kapsamında değildir.

Tekne poliçem Terör ve Kötü Niyetli Hareketlere bağlı oluşabilecek riskleri karşılıyor mu?

Yat klozunda terör/savaş riskleri istisna olup ek teminat olarak Sigorta şirketinin belirleyeceği şartlarla poliçeye eklenebilir.

Bir kayıp veya hasar durumunda veya sorumluluğumu doğurabilecek bir olayda uymam gereken prosedür ne olacaktır?

NART  ile zaman kaybetmeden irtibata geçmelisiniz.

Yatım nerede olursa olsun veya ne durumda bulunursa bulunsun sigorta teminatı altında mıdır?

Poliçede belirtilen marina/lokasyon ve seyir alanları(seyrüsefer sahası) dahilinde teminat altındadır. Herhangi bir istisna durumda sigorta şirketine bilgi vermek ve onay almak gerekmektedir.

Deprem teminata dahil midir?

Evet, deprem teminat altına alınan bir rizikodur.

Enstitü Yat klozunda istisna olarak belirtilen riskler nelerdir?

 • Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması,
 • Sürat botu klozu ile ayrıca ek olarak sigorta edilmedikçe, ana teknede veya kıyıda yatmakta olan hızı 17 mili aşan servis botu,
 • Ana teknenin adı ile daimi olarak işaretlenmemiş servis botu,
 • Tekne oturmadıkça, çatışmadıkça veya sudan başka (buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpmadıkça ya da bağlı olduğu serenlerin hasarı sonucu olmadıkça yelken ve kılıfların rüzgâr tarafından yırtılması veya fora edilmişken patlaması,
 • Teknenin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka(buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle ziya veya hasara uğramadıkça, gemi yarışırken yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve hareketli çarmık veya iskotaların ziya veya hasarı,
 • Kişisel eşya, tüketilebilir gereçler(levazım), balık takımı veya demir ve zincirler,
 • Teknenin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka(buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle ziya veya hasara uğramadıkça, kaplama veya oradaki onarım,
 • Çizim veya yapımdaki bir hatanın düzeltilmesi için yapılan masraf veya zarar ya da çizim yahut yapımda iyileştirme ve değişiklik nedeniyle yapılan herhangi bir masraf yahut zarar,
 • Yarı batık bir tekne neden olmadıkça, ağır hava nedeniyle motor ve bağlantıları(pervane veya bağlantı mili hariç) elektrik donanımı, aküler ve bağlantılarının uğradığı ziya veya hasar

Poliçemi kaybetmem durumunda ne yapmalıyım?

NART ile irtibata geçmelisiniz.

Nükleer rizikolar teminat kapsamında mıdır?

Hayır, tüm sigorta branşlarında olduğu gibi nükleer rizikolar yat sigortalarında da teminat kapsamında değerlendirilmemektedir.

Su kayağı vb. deniz sporları yapanlar da 3. Şahıs Mali Mesuliyet teminatı içinde sigortalanabilir mi?

Deniz sporları yapan kimseler, sorumluluk teminatı istisnaları altında olmakla beraber, sigortacının onayını alarak poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir.

Sel – Seylâp risklerine karşı teminat var mı?

Sel ve seylâp hasarları teminat altındadır.

Teknem kaza sonucu batarsa tekrar çıkarma masraflarını sigorta poliçesi karşılıyor mu?

Çekme kurtarma teminatı altında poliçede yazılı limitler çerçevesinde karşılanmaktadır.

Tekneme yakıt alırken yangın çıkarsa sigorta poliçem bunu karşılar mı?

Evet, sigorta poliçeniz yakıt alımı esnasında tekneye gelebilecek zararları karşılamaktadır.

Poliçemde yazan Institute SpeedBoat Klozu nedir?

Yüksek deniz hızına sahip tekneler(17 mil üstü) için teminatı daraltan bir uygulamadır. Türkçe açıklaması Sürat botu Klozu’dur.

Poliçem acil durumlarda teknemin çekme/çekilme risklerini karşılıyor mu?

Poliçeniz, teknenizin acil durumlarda çekme ve çekilme rizikolarını karşılamaktadır. Bunun dışında olabilecek her türlü yedekte çekme, çekilme riskleri teminat haricidir.

Sigorta yaptırırken NART için hangi bilgileri mutlaka vermeliyim?

Özetle teknenin yaşı, bayrağı, marinası, kullanım amacı vb. gibi detaylı sorular sorulmaktadır

Poliçemi, teknemi kullanmadığım zamanlar dondurabilir miyim?

Tekne poliçelerinde teminat dondurulamaz. Sigortalı istediği takdirde 30 gün öncesinden sigortacıya bildirmek suretiyle poliçesini iptal etme hakkına sahiptir

Korsanlık durumunda fidyeyi sigorta şirketi öder mi?

Korsanlık sırasında tekneye verilen zarar teminat altında olup fidye talepleri teminata dahil değildir.

Teknemi banka kredisiyle aldım, bu durumda sigorta yaptırmam zorunlu mu?

Krediyi veren bankalar genellikle sigorta poliçesi yaptırılmasını talep etmektedir.

Pervane ve şaft hasarları poliçe kapsamında mıdır?

17 mil üstü olup sürat botu klozuna tabi olan teknelerde, ilgili kloz hükümlerince teminat haricidir. Ancak bazı tekneler için ek teminat ile bu kloz iptal edilebilir.

Denize elverişlilik/özel yat belgesinde belirtilen saha dışına çıkmayı planlıyorum, sigorta poliçesi geçerli olacak mı?

Poliçenizde yazılı seyrüsefer sahası sınırları dışına çıkmayı düşünüyorsanız, seyahatiniz öncesinde sigorta şirketine mutlaka bilgi verip onay almalısınız.

Hasarsızlık indirimi uygulaması tekne sigortalarında da var mı?

Bir standart uygulama olmamakla beraber genellikle sigorta şirketleri yenileme fiyatını verirken hasarsızlık kaydını da dikkate almaktadır

Yeni bir tekne inşa ettiriyorum, tekne poliçesini bu aşamada yaptırabilir miyim?

İnşaat aşamasında “Tekne İnşaat Poliçesi- Builder’s Risk Policy” düzenlenmesi uygun olur. İnşaat tamamlandıktan sonra ise, sigortacınıza başvurarak yeni tekneniz için Tekne(Yat) Poliçesi tanzim ettirmeniz gerekmektedir.

Mutabakatlı değer tespiti nedir, nasıl uygulanır?

Tekne bedelinin poliçe tanzim aşamasında, sigorta şirketi ile sigortalı arasında mutabık kalınarak belirlenmesi ve herhangi bir hasarda mutabık olunan bu bedelin dikkate alınması uygulamasıdır.

Hasarda eskime payı düşülüyor mu?

Aksine bir anlaşma bulunmadığı durumlarda genellikle piyasa rayiç bedeli dikkate alınarak eskime payı düşülmektedir.

Tekne ve makine için ayrı ayrı muafiyet uygulaması ne anlama geliyor?

Hasar anında tekne gövdesi için uygulanacak muafiyetin, sadece makine hasarı olduğunda uygulanacak muafiyetten farklı olması anlamına gelmektedir. Muafiyet oranları için poliçenizi detaylı incelemelisiniz.

Hukuki savunma masrafları teminat altına alınıyor mu?

Önceden sigortacının onayı alınmak koşulu ile teminata dahil edilebilir.

Alıkoyma rizikoları da poliçe kapsamında mıdır?

Tekneye verilen bir zarar ya da çalınma söz konusu ise ilgili kloz hükümlerince değerlendirilir. Kötü niyetli hareketler, korsanlık ile tekne ya da botlarının zor kullanmak suretiyle çalınması, Londra Enstitü Yat Klozları tarafından teminat altına alınmaktadır.

3. Şahıs Mali Mesuliyet teminatı olan bir yat poliçesinde bu teminatın geçerli olmayacağı istisnalar var mıdır?

Evet vardır. İşçi sigortaları veya işveren sorumluluğu yasası doğrultusunda iş verilen kimseler, sürat botu klozlarına göre sigorta edilmedikçe ana gemiye ait ve tasarlanmış hızı 17 mili aşan bot, aksi kararlaştırılmadığı takdirde ski, su kayağı ya da diğer sporları yapan kişilerin uğrayacağı kazalar bu istisna hallerden bazılarıdır.

Yapım aşamasındaki hatalar, tasarım hataları teminat kapsamında mıdır?

Tasarım ve yapım aşamasından kaynaklanan hasarlar teminat haricidir.

Teknemde bir kaza sonucu hasar olup olmadığının tespiti için yapılan masraflar poliçe kapsamında ödenir mi?

Hasar tespiti amaçlı yapılan tüm masraflar poliçe şartları çerçevesinde tazmin edilir.

Tsunami’ye karşı teknem güvence altında olacak mı?

Evet, aksi poliçede belirtilmedikçe, tekneniz tsunami dahil her türlü deniz tehlikelerine karşı sigortalıdır

Teknem yabancı bayraklı, sigorta poliçesi için vergi ödeyecek miyim?

Türkiye’de tanzim edilen tüm poliçeler ilgili kanun hükümlerince BSMV vergisine tabidir.

Teknem ile yolcu taşımacılığı yapıyorum, bunu poliçede belirtmeli miyim?

Evet, mutlaka sigortacıya bu konuda bilgi verilmelidir.

Herhangi bir tamir veya bakım sırasında teknem teminat altında mıdır?

Rutin tamir ya da bakımlar esnasında da poliçe teminatınız devam eder. Ancak teknede yapılması planlanan büyük bir tadilat ya da değişiklikte mutlaka sigortacıya önceden bilgi verilmelidir

Herhangi bir çarpışma durumunda poliçem hem benim teknemi hem de karşı teknenin hasarını öder mi?

Herhangi bir çarpışma durumunda poliçe şartlarına bağlı kalmak suretiyle, karşı tekneye verilen hasar da, sigortalının kusuru oranında, poliçede yer alan 3. Şahıs Mali Mesuliyet teminatı çerçevesinde tazmin edilir.

Sigorta poliçesi vadesi açık denizde iken biterse, teknem teminatsız kalır mı?

Sigortacıya önceden bilgi verilmek kaydı ile en yakın limana demirleyene kadar sigorta teminatı devam eder.

Teknemde olabilecek herhangi bir yaralanma veya ölüm durumda tekne poliçesi yürürlükte olur mu?

Tekne poliçenizde yer alan 3. Şahıs Mali Mesuliyet teminatı, sigortalının hukuken sorumlu olduğu hallerde devreye girerek 3. şahısların başına gelebilecek yaralanma ve ölüm hallerinde poliçede yazılı limitler çerçevesinde tazminat ödemektedir. Ancak bu klozun devreye girebilmesi için mutlaka poliçede bu kloz için yazılı bir limit belirtilmelidir. Diğer önemli nokta ise bu kloz kapsamında sadece 3. şahıslara(ve sigortalının hukuken kusurlu olduğu hallerde) ödeme yapılmaktadır.

Servis botunun dıştan takma motoru denize düşerse sigorta poliçesi bu hasarı karşılar mı?

Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması ilgili Londra Enstitü klozlarında teminat haricidir.

Tekne poliçelerinde yüksek sorumluluk limiti verilebilir mi?

Piyasada faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin bu konuda birbirinden farklı limit ve uygulamaları bulunmakta olup poliçenizi satın alırken bu konuyu mutlaka sigortacınızla görüşmeli ve poliçe üzerinde mutabık kaldığınız tutarın yazıldığından emin olmalısınız.

Yabancı biri adına kayıtlı teknelere sigorta poliçesi düzenlenebilir mi?

Evet, düzenlenebilir.

Kiraya verdiğim teknem hasar aldığında kira kaybım da poliçe kapsamında karşılanır mı?

Enstitü Yat Klozları çerçevesinde kira kaybı, poliçede aksi belirtilmedikçe kapsam dışındadır.

Yurtdışında kullanılmak üzere İngilizce poliçe tanzim ettirebilir miyim?

Talebiniz üzerine NART size Türkçe orijinal poliçenizin yanında İngilizce tercümesini de verebilir.

Tekne yurtdışında bulunan şirketim adına kayıtlı, Türkiye’de poliçe tanzim ettirebilir miyim?

Yurtdışına kayıtlı olan teknelerin de Türkiye’de sigortası yapılabilmektedir.

Enstitü Yat Klozu içinde yer alan Kardeş Gemi (Sistership) klozu nedir? Neyi açıklar?

Sigortalı gemi, tamamen veya kısmen aynı gemi sahibine veya işletmeye ait diğer bir gemi ile çarpışır veya o diğer gemiden bir kurtarma hizmeti alırsa, (sigortalı bu sigorta gereğince) diğer gemi burada sigortalı gemi ile ilgisi olmayan gemi sahibinin malıymış gibi tamamen aynı haklara sahip olur. Diğer bir deyişle, tekne sahiplerinin aynı olması işleyişi etkilemez. Ancak böyle durumlarda çarpışma sorumluluğunun veya kurtarma ücretinin belirlenmesi, sigortacı ile sigortalının üzerinde anlaşacakları tek hakeme havale edilir.

Hasar Anında Yapılması Gerekenler

Hasar anında NART ile irtibata geçiniz.

 • Kaptan beyanı
 • Kaptan ehliyeti
 • Tutanak
 • Çarpan teknenin poliçesi,tekne ve kaptan belgeleri
 • Deniz raporu ve mürettebat ifadeleri
 • Denize elverişlilik belgesi
 • Meteoroloji raporu
 • Güverte, makine ve telsiz jurnalleri
 • Kurtarma teklifleri
 • Tamir teklifleri
 • Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
 • Personel listesi
 • Klas Belgesi
 • Klas Bakım Sertifikası
 • Klas raporu
 • Bağlama kütüğü ruhsatnamesi
 • Register sertifikası
 • Hasar fotoğrafları
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası
 • Tamir ve diğer masraf faturaları
 • Gerekirse adjuster raporu
 • Makine – Elektronik Cihaz hasarlarında ek olarak;
 • Teknenin rutin bakımlarının yapıldığını gösteren,hasar öncesi servis raporları,
 • Hasarla ilgili servis raporu

Sizi Arayalım.

5 + 0 = ?