• Teknenin Modeli
  • Teknenin Yapım Tarzı
  • Teknenin Sürati
  • Teknenin Bağlama Yeri
  • Teknenin Sigorta Bedeli
  • Teknenin Yaşı ve Tonajı
  • Teknenin Kullanım Amacı
  • Tekne için Belirlenecek Teminatın Kapsamı
  • Teknenin Sefer Sahası