Tekne & Yat Sigortalarının teminatları arasında yer almayan zararlar;

 • Teknenin mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç olmadığı sürece yedekte çekilmesi
 • Teknenin mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç olmadığı sürece bir başka tekneyi yedekte çekmesi
 • Sigorta şirketinin onayı olmaksızın teknede ciddi bir tadilat yapılması
 • Sigorta şirketinin onayı olmaksızın teknenin deniz evi olarak kullanılması
 • Yelken ve kılıflarının rüzgar tarafından yırtılması veya fora edilmişken patlaması.
 • Tekne yarışırken yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve hareketli çarmıh [çarmık] veya iskotaların zıya veya hasarı.
 • Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması.

Yatın gövdesi, makineleri ve yardım botları; Tekne – Yat Sigortaları ile güvence altına alınır. Bunun yanı sıra, tekne-yat ile birlikte satılması normal olan ekipmanlar da sigorta kapsamına dâhildir. Tekne-yat ile aynı adı taşımayan yardım botları, kişisel eşyalar, tekne yakıtı, balıkçılık takımları vb. ekipmanlar sigorta kapsamında değerlendirilemez.

Tekne – Yat Sigortaları; tekne-yatın poliçede yazılı olan coğrafi alanı içinde denizdeyken, çekek yerinde ve yatma mahallinde karşılaştığı zararları kapsamaktadır. Buna ek olarak, teknenin çekek yerine çekilmesi veya indirilmesi esnasında meydana gelecek zararları da güvence altına almaktadır.

Tekne veya yatınızın karşılaşabileceği olası riskler, uluslararası geçerliliği bulunan Enstitü Klozları (Institute Yacht Clauses 1.11.82 Cl.328) ve poliçeniz üzerinde yazılı genel şart ve özel şartlar dâhilinde teminat altına alınmaktadır.

Enstitü Yat klozunda istisna olarak belirtilen riskler nelerdir?

Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması,

 • Sürat botu klozu ile ayrıca sigorta edilmedikçe, ana teknede veya kıyıda yatmakta olan hızı 17 mili aşan servis botu,
 • Ana teknenin adı ile daimi olarak işaretlenmemiş servis botu,
 • Tekne oturmadıkça, çatışmadıkça veya sudan başka (buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpmadıkça ya da bağlı olduğu serenlerin hasarı sonucu olmadıkça yelken ve kılıfların rüzgar tarafından yırtılması veya fora edilmişken patlaması,
 • Teknenin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka(buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle ziya veya hasara uğramadıkça, tekne yarışırken yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve hareketli çarmık veya iskotaların ziya veya hasarı,
 • Kişisel eşya, tüketilebilir gereçler(levazım), balık takımı veya demir ve zincirler,
 • Teknenin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka(buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle ziya veya hasara uğramadıkça, kaplama veya oradaki onarım,
 • Çizim veya yapımdaki bir hatanın düzeltilmesi için yapılan masraf veya zarar ya da çizim yahut yapımda iyileştirme ve değişiklik nedeniyle yapılan herhangi bir masraf yahut zarar,
 • Yarı batık bir tekne neden olmadıkça, ağır hava nedeniyle motor ve bağlantıları(pervane veya bağlantı mili hariç) elektrik donanımı, aküler ve bağlantılarının uğradığı ziya veya hasar