Bize ulaşın

0
MÜŞTERİ
0
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
0
136 ÜLKEDE UZMAN SİGORTACI AĞI​
Kefalet Sigortası Nedir ?

Firmaların Kamu ihalelerine katılırken banka teminat mektubu yerine, kefalet sigortası kapsamında düzenlenen bir kefalet senedini sunabilmelerine olanak tanıyan düzenleme 05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle

Teminat mektubu yerine Kefalet senedi sunulabilmesine olanak tanındı Bu kefalet senetlerinin Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenebilmesi sağlandı

 

  • Banka Teminat Mektubu’na muadil özellikteki Kefalet Sigortası türleri aşağıdaki gibidir; ü İhaleye Katılım (Geçici) Teminatı: Amir’in ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi, sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.
  • Performans Teminatı: Amir’in işin gerekliliklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar.
  • İmalat/Bakım/Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi iş performansının iş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.
  • Sözleşme Teminatı: Borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirmemesine karşı teminat sağlar.
  • Gümrük ve Mahkeme Teminatı: Vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehdar olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veya gümrükleme işleminden doğan hata nedeniyle doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen kefalet teminatı türüdür